podklad menu podklad menu podklad stránky
stará lokomotiva - logo stránek

STANIČÁŘ

22                   15                      16              11

tlačítko Builder
tlačítko Staničář
tlačítko Stag
tlačítko Kontakt

STANIČÁŘ - návod a doporučení

simulátor skutečné železniční dopravy

13.01.2024 poslední doplněk Návodu Staničář
S-015 - Maximální rychlost vlaků nákladní přepravy
 
S-001 železniční návěstidlo Stůj Funčknost železníčního simulátoru
- datumová poznámka v Builderu
idikátor přílohy JPG idikátor přílohy JPG
Je nezbytně nutná existence alespoň jedné tzv. datumové poznámky v Builderu,
nastavení (omezení) jízdy dle kalendářních dní nebo konkrétních dní v roce.
S-002 železniční návěstidlo Stůj Funčknost Staničáře kolem půlnoci
V přehledu vlaků se v čase 00:00 smažou všechny vlaky.
Pokud by tam vlak zůstal, následující den se z grafikonu železniční dopravy nenačte.
Vlak na trati by při nevymazání zůstal 24 hodin stát.
S-003 železniční návěstidlo Stůj Funkčnost železničního simulátoru bez vlaků v grafikonu
Je nutné aktivovat vyšší stupeň automatického generování vlaků než 0
klávesami "+" a "-". (Pauza "P", rychlost simulace "8" a "2".)
S-004 železniční návěstidlo Volno Odebrání vozů za lokomotivou posunem vlastní lokomotivou
Pokud mají být odebrány např. 2 vozy za loko, odvěsit vlakovou loko se 2 vozy.
Vlak jako takový zůstane s tím číslem se kterým přijel.
Provést posun, odvěsit loko od posunu a vrátit ji zpět na kmenovou soupravu.
Přivěsit loko a vlak bude čekat na pravidelný odjezd,
protože se kmenová souprava nezměnila na posun. (S-005).
S-005 železniční návěstidlo Volno Odebrání posledních vozů posunem,
pokud je k dispozici staniční záloha
Pokud se jedná o zadní vozy, je dobré tam poslat staniční zálohu.
Zálohu přivěsit zezadu k vlaku - popotáhne se k návěstidlu.
Odvěsit určené vozy se staniční zálohou.
Kmen, který má pokračovat dále se popotáhne k návěstidlu
a v pravidelném čase odjezdu odjede. (S-004).
S-006 železniční návěstidlo Volno Přidání vozů na začátek vlaku za loko posunem
Po příjezdu soupravy odvěsit jen loko.
Zajet s ní posunem pro vozy, ty přivěsit a vrátit se zpátky na kmen a vše přivěsit.
A v čase odjezdu vlak odjíždí. (S-007).
S-007 železniční návěstidlo Volno Přidání vozů na začátek vlaku za loko staniční zálohou
Pokud se přidávají vozy na konec, postupuje se se staniční zálohou.
Vozy nasunout zezadu na soupravu, přivěsit, nechat vlak dojet k návěstidlu.
Odvěsit staniční zálohu. Souprava odjíždí v pravidelném čase odjezdu. (S-006).
S-008 železniční návěstidlo Přivolávací návěst Nezobrazují se obrázky lokomotiv / vozů - detail vlaku F1
a/ stará simulace s definicí vozů, které nejsou podporované databází Stag
b/ používaná databáze Stag není aktuální
c/ a + b současně (návod a update G-010)
d/ obrázek dosud nikdo nevytvořil.
S-009 železniční návěstidlo Stůj Do oblasti Staničáře nepřijíždějí vlaky
Nesignalizuje skryté vstupní návěstidlo "volno"?
Postup: ručně nastavit na "stůj". U některých simulací se žel vyskytuje.
S-010 železniční návěstidlo Volno Nastavení ukotvení volby pohledu na simulaci ve Staničáři
Někteří tvůrci ji záměrně nenastavují a ponechávají řešení na uživateli.
V průběhu simulace při zvoleném pohledu nastavit "CTRL+číslo (text. klávesnice)"
a simulaci uložit. Lze využít řadu číslic a výběrů oblastí.
Po spuštění skok na pozici stiskem "čísla (text. klávesnice)". (S-011)
S-011 železniční návěstidlo Očekávej rychlost 80 Nastavení ukotvení volby pohledu na simulaci v textovém editoru.
Někteří tvůrci ji záměrně nenastavují a ponechávají řešení na uživateli.
Při přímé editaci souboru název.xml je nastavení mezi <pozice> a </pozice>
Např. <souradnice x="130" y="0" cislo="2">.(S-010).
S-012 železniční návěstidlo Posun dovolen Jízda na trati s autoblokem (AB) na návěst "Stůj". idikátor přílohy GIF idikátor přílohy JPG
Staničář v souladu s předpisy na trati s automatickým blokem umožňuje jízdu vlaků
i při návěsti "Stůj" na (neviditelném) oddílovém návěstidle tak,
že pokračují v jízdě až ke konci vlaku před ním stojícím.
To umožňuje zaplnění mezistaničního úseku větším množstvím vlaků dle jejich délky,
než je počet traťových oddílů. Více B-012
Pokud je obsazen poslední traťový oddíl byť jen částí posledního vlaku, následnému
vlaku již nelze postavit vlakovou cestu do tohoto oddílu jinak, než přivolávací návěstí.
S-013 železniční návěstidlo Volno Volba vlakové cesty s variantním bodem VB idikátor přílohy JPG
Staničář si někdy "neví rady" s realizací "nestandardní" vlakové cesty u složitějších zhlaví
a ačkoli volbu zapíše do zásobníku (a blokuje další v řadě), nikdy nebude provedena.
A to ani tehdy, pokud je reálně možná a není v kolizi s jinou vlakovou cestou.
Postup: kliknout na počátek vlakové cesty (návěstidlo), ukázat na variantní bod (kolej)
a stisknout klávesu F2, zvolit volbu VB a následně kliknout na konec vlakové cesty (kolej).
U tohoto postupu Staničář akceptuje jen určitou časovou lhůtu.
S-014 železniční návěstidlo Očekávej rychlost 60 V simulaci se zobrazují zvláštní písmena idikátor přílohy JPG idikátor přílohy JPG
Prvotní "příčinou" je to, že někteří tvůrci simulací používají "speciální" znaky jako vizuální
a nefunkční náhradu koleje nebo při tvorbě objektů. Má to však svá jistá úskalí.
Skutečnou příčinou je však to, že uživatel nemá nainstalované potřebné fonty písma.
Postup: Nainstalovat potřebné fonty a ve Staničáři Nastavení - Písmo je nastavit.
S-015 železniční návěstidlo Výstraha očekávej Stůj Maximální rychlost vlaků nákladní přepravy
Maximální rychlost nákladních vlaků se řídí parametrem
maximální rychlost pro osobní dopravu nastaveným v Builderu. (B-017)
 
galerie
unikátních výukových obrázků a animací
 
Staničář - ikona webu ke stažení
mapa stránek