podklad menu podklad menu podklad stránky
stará lokomotiva - logo stránek

STANIČÁŘ

22                   15                      16              11

tlačítko Builder
tlačítko Staničář
tlačítko Stag
tlačítko Kontakt

STAG - doplněk návodu

grafikon železniční dopravy pro simulátor Staničář

22.01.2024 poslední doplněk Návodu Stag
G-016 - Nákladní vůz prázdný - ložený
04.03.2024

nová verze databáze vozů č. 417   návod G-010

 
G-001 železniční návěstidlo Stůj Funčknost Staničáře - datumová poznámka v Builderu
Je nezbytně nutná existence alespoň jedné, byť nevyužité,
tzv. datumové poznámky v GVD, nastavení (omezení) jízdy
dle kalendářních dní nebo konkrétních dní nebo časových období v roce.
G-002 železniční návěstidlo Očekávej rychlost 60 Pojmenování vstupů, výstupů, stanic a zastávek Staničáře
Doporučuje se obezřetnost, pečlivost u shody (velká / malá písmena)
s Builderem a především úplnost. Spuštěná kontrola chyby odhalí.
G-003 železniční návěstidlo Volno Více vlaků se stejným číslem
Stag neumí vytvořit dva či více vlaků se stejným číslem.
Postup: ve Stagu vytvořit stejné vlaky s čísly např. 8088, 1008088 a 2008088
a po dokončení GVD 1008088 a 2008088 v textovém editoru opravit na požadované 8088.
Využití: stejné vlaky s různými datumovými poznámkami. Může být v kolizi s G-006.
G-004 železniční návěstidlo Posun dovolen Řazení vlaků odpovídající realitě
Postup: vytvořit tabulku v excelu na základě dat, díky nimž se následně dají zjistit
jednotlivé varianty řazení a k nim poté vytvořit patřičnou datumovou poznámku.
Časově extrémně náročný proces, výsledná simulace ale přesněji odráží plán či realitu.
G-005 železniční návěstidlo Volno Obracení vlaků ve Staničáři
V případě, že vlak v simulaci obrací na jiný vlak,
nově vznikající vlak je potřeba aktivovat před aktivací původního vlaku.
Např. vlak 8808 obrací na 8811: 8811 aktivuj v čase 08:09, 8808 aktivuj v čase 08:10
G-006 železniční návěstidlo Stůj Tvorba (úpravy) grafikonu v editoru mimo Stag
Při tvorbě celého nebo i úpravě části GVD v editoru mimo Stag,
je nutné výslednou simulaci seřadit podle časů aktivace.
Načtením oblasti do Stagu a jejím uložením provede Stag seřazení automaticky.
Pozor na kolizi s G-003.
G-007 železniční návěstidlo Volno Tvorba datumových poznámek - nutné pořadí idikátor přílohy JPG idikátor přílohy JPG
Pokud vlak jede jen v určité dny, je nutné explicitně určit, kdy jede a kdy nejede
a na tomto pořadí záleží. Tedy nejprve kdy ano a pak kdy ne.
Např.: jede v 1,2,3,4,5 nejede 1.1.,29.3.,1.4.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.,28.10.,17.11.
Jiná poznámka např: jede v 1,2,3,4,5 nejede 1.7.-31.8. a podobně.
Pokud jede v 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pak je absence nejede logicky akceptována.
G-008 železniční návěstidlo Stůj GVD vždy pro konkrétní rok
Grafikon vlakové dopravy tvořte jen pro daný kalendářní rok,
v následujícím a ani v předcházejícím nebude simulace fungovat korektně.
G-009 železniční návěstidlo Volno GVD - klonování stejně řazených vlaků
Postup: zvolit (dvojklik) vlak s požadovaným řazením - přiřadit nové neexistující číslo
- provést případné opravy parametrů - uložit - uložit oblast.
G-010 železniční návěstidlo Volno Databáze lokomotiv a vozů "Stag databáze" - aktualizace
Návod a update Stag databáze zde
G-011 železniční návěstidlo Přivolávací návěst Pořadí vstupů a výstupů v nabídce (příjezd ze směru/odjezd směrem)
Je dáno pořadím souřadnice X prvku "VSTUP/VÝSTUP". Při shodě pak dále souřadnice Y.
G-012 železniční návěstidlo Výstraha očekávej Stůj Varování: Hnací vozidlo není na začátku vlaku! idikátor přílohy JPG
Nezpůsobuje kolizi a nefunkčnost, pokud jej má. Je nutné vlak uložit.
Nastává v okamžiku přetažení hnacího vozidla z poslední pozice seznamu na první,
nebo s postrkem na konci.
G-013 železniční návěstidlo Výstraha očekávej Stůj Chyba: Vlak nemá hnací vozidlo! idikátor přílohy JPG
Nezpůsobuje kolizi a nefunkčnost, pokud jej na pohled má. Je nutné vlak uložit.
V poli parametrů chybí veškeré údaje - hnací vozidlo není v databázi.
V souboru název.xml v prostoru <vozy> a </vozy> ale železniční simulátor Staničář
parametry rychlost, délka, hmotnost a pod. nalezne.
Postup: Vhodnější je zvolit jiné hnací vozidlo podporované databází.
G-014 železniční návěstidlo Přivolávací návěst Ukládání dat do souboru.xml s nadbytečnými mezerami
odlišně od Builderu
idikátor přílohy JPG
Ačkoli si Builder i Stag se Staničářem v načítání souboru .xml rozumí, při práci s editorem
mějte na paměti, že soubor ukládá každý jinak. Stag ukládá s nadbytečnými mezerami.
G-015 železniční návěstidlo Očekávej rychlost 40 Soubor ve Stagu obsahuje vlaky se stejnými čísly idikátor přílohy JPG
Pokud po načtení .xml do Stagu naleznete dva či více vlaků se stejným číslem,
tyto vlaky nelze po editaci uložit. Kolizní situace pro Stag, vyžadující jedinečnost čísla.
Poznámka: Stag neumožňuje uložit soubor s jiným názvem.
G-016 železniční návěstidlo Výstraha očekávej Stůj Nákladní vůz prázdný - ložený (u osobního nefunkční)
Železniční simulátor Staničář s touto proměnnou pracuje pouze v informaci o vlaku (F1)
- hmotnost vlaku. Chování vlaku (rychlost, rozjezd, brždění a pod.) v simulaci Staničář
tato proměnná hodnota nijak neovlivňuje.
Poznámka: Pro vyšší realističnost železniční simulace je s parametrem vhodné pracovat.
Příjezd na vlečku ložený - odjezd prázdný (nebo opačně).
Lze využít obrázky některých typů prázdných a ložených vagónů.
 
galerie
unikátních výukových obrázků a animací
 
Staničář - ikona webu ke stažení
mapa stránek